macOS Big Sur大瑟尔高清动态壁纸

macOS Big Sur大瑟尔高清动态壁纸

点赞+1
点击收藏
立即下载
【动态壁纸设置教程】
  1. 发布时间: 2020-06-24
  2. 格式: HEIC
  3. 大小: 29.52 MB
  4. 所需积分: 50
  5. 所需系统: Mac OS 10.15.x
  6. 尺寸: 6016 × 6016

全新的macOS 11.0系统现已正式发布。最新系统macOS 11.0被命名为“Big Sur”,同时本次更新也被苹果称为macOS有史以来的最大更新。从设计开始,苹果表示macOS Big Sur引入了自macOS 10 以来最大的设计变更。为您带来macOS Big Sur苹果高清动态壁纸,欢迎下载体验!